اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

ارتباط امروز

امروز تی وی، یک نگاه خبری متفاوت

نگاهی به سیر تاریخی افکار عمومی

سیر تاریخی افکار عمومی از نگاه دکتر سیدمحمد دادگران استاد برجسته علوم ارتباطات، که کانال تلگرامی پژوهش رسانه آن را منتشر کرده است.

 

وبینار های اخیر

وبینار خبری 1 May 5, 2020 7:00 am (+0430)