وبینار های اخیر

وبینار خبری 1 May 5, 2020 7:00 am (+0430)

شهریور ۳۰, ۱۴۰۰

ارتباط امروز

امروز تی وی، یک نگاه خبری متفاوت

نقش روزنامه نگاری صلح در جلوگیری از تنش در جوامع

نسترن خواجه نوری، در گفت و گو با شبکه آپارات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه داتشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به تشریح روزنامه نگاری صلح پرداخت و گفت: تنش(conflict) یک کشمکش ابراز شده است، که معمولا به دلیل کمبود منابع به وجود می آید.تنش بین دو فرد، بین دو گروه و یا در ابعاد بین المللی می تواند اتفاق بیفتد. چهار سطح دارد، سطح اول(pseudo conflict)تنش غیرواقعی است. افراد در ذهن خود تصور می کنند که دو اتفاق را همزمان نمی توانند انجام دهند، در حالی که با یک برنامه ریزی ساده می توان مشکل را حل کرد.سطح دوم(content conflict)اختلاف نظر بر سر یک محتوا، سطح سوم(value conflict)وارد شدن به حریم ارزشهای یکدیگر وسطح چهارم(ego conflict)برنده و بازنده و نفس فرد مطرح می شود.