وبینار های اخیر

وبینار خبری 1 May 5, 2020 7:00 am (+0430)

مرداد ۸, ۱۴۰۰

ارتباط امروز

امروز تی وی، یک نگاه خبری متفاوت

حق تقدم با آمبولانس است

یکی از مهمترین معضلات زندگی در شهرهای بزرگ ناهنجاریهای اجتماعیست که به گونه های مختلف از جمله در حمل و نقل و ترافیک شهری و از طریق مانورهای خیابانی اتومبیلهای مختلف نمایان می شود. یکی از این موارد مقوله ایست که در تهران و در هنگام تردد آمبولانسها مشاهده می شود. موضوعی که مدتها پیش برنامه تهران 20 شبکه تهران در گزارشی در بخش ذره بین، به طرح این مسئله و ابعاد آن پرداخت. از آنجاییکه این موضوع به ویژه در حمل و نقل شهری و راحتی تردد آمبولانسها به ویژه در شرایط اضطراری از اهمیت زیادی برخوردار است.