درباره ما

نگاهی به ارتباط امروز

فعالیتهای پایگاه خبری ارتباط امروز که به عنوان پایگاه خبری اجتماعی – فرهنگی و دارای مجوز فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات؛ به شمار می رود، منطبق با قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران است. این پایگاه خبری به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد و تلاش می کند دیدگاههای مختلف را در یک رسانه تخصصی مورد توجه و تحت پوشش قرار دهد. همچنین از آنجاییکه پوشش خبری در حوزه ارتباطات و رسانه ها کار سهل و ممتنعی است، به عبارت دیگر رسانه ای برای رسانه های دیگر بودن؛ بسیار با اهمیت به شمار می رود؛ سهل است از آن جهت که نوعی فعالیت تخصصی است و ممتنع است از آن جهت که دشواریهای اطلاع رسانی که سایر رسانه ها با آن درگیر هستند به ارتباط امروز هم منتقل خواهد شد. با این وجود تلاش می شود این مشکلات به مخاطبان منتقل نشود. پایگاه خبری ارتباط امروز مشتاقانه از همه متفکرین، پژوهشگران، متخصصان ارتباطات و سایر شهروندان جهت مشارکت در ارسال مطالب دعوت به عمل می آورد و از انتشار آنها استقبال می کند. انتشار مطالب در پایگاه خبری ارتباط امروز به طور مستقیم و صریح دیدگاه نویسندگان است و نه لزوما دیدگاه پایگاه خبری ارتباط امروز. در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از مخاطبان نیز برای انتشار خاطرات، مقالات، عکسها و تجربیات آنها دعوت به عمل می آید.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

محمدحسن اسدی طاری

 

سیاست حریم خصوصی

ارتباط امروز به حفظ حریم خصوصی شما و قوانین آن پایبند است و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی شما را در اختیار افراد، نهادها و سازمانهای گوناگون قرار نخواهد داد، مگر به حکم قوانین. همچنین عضویت در سایت ارتباط امروزبه معنی پذیرش کلیه قوانین سایبری کشور و مقررات سایت بوده و نیز کلیه فعالیتهای این سایت در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران است.